آدرس
ورامین، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان آزادگان، ساختمان نیلوفر آبی، ورودی اداری1، طبقه 3، واحد3
ایمیل
nicgohar@gmail.com
تلفن تماس
021-36299685

در بمن ماه سال 98,در هیات وزیران,سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر به مدت 4سال تصویب شد

در ان زمان قرار شد سقف 4سال از زمان ابلاغ تصویب نامه محاسبه شود

بنابراین در بهمن ماه سال جاری,باید تمام کارگران قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر در کارگاه های مختلف کشور که چهار سال گذشته را در همان پروژه مشغول به کار بوده اند,

قرارداد دائم شوند ;قرارداد دائم ان ها تا زمان اتمام پروژه اعتبار دارد.

با خشم عادلانه نکوهش کنید و از مردان فریب خورده متنفر باشید و تضعیف شده توسط جذابیت لحظه لذت چنان کور میل که آنها نمی توانند درد و مشکل را پیش بینی کنند.