آدرس
ورامین، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان آزادگان، ساختمان نیلوفر آبی، ورودی اداری1، طبقه 3، واحد3
ایمیل
nicgohar@gmail.com
تلفن تماس
021-36299685

1)مزد ثابت برابر است با حقوق پایه +مزایای به تبع شغل(طبق ماده 36 قانون کار)

2)سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزد ثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد(طبق ماده 24 قانون کار)

3)پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است

4)پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد

5)سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد (مالیات طبق ماده 91بند 5 بیمه بخشنامه 11/3)

6)سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است

7)سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره 4ماده 41 قانون رفع موانع تولید)

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − سیزده =

با خشم عادلانه نکوهش کنید و از مردان فریب خورده متنفر باشید و تضعیف شده توسط جذابیت لحظه لذت چنان کور میل که آنها نمی توانند درد و مشکل را پیش بینی کنند.