آدرس
ورامین، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان آزادگان، ساختمان نیلوفر آبی، ورودی اداری1، طبقه 3، واحد3
ایمیل
nicgohar@gmail.com
تلفن تماس
021-36299685

پنج برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات ان به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده

به عنوان حد مجاز اولیه در کار پوشه مودی بارگذاری شده و قابل نمایش خواهد بود.

در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود,

به نسبت ان میزان از مالیات پرداخت شده ,5برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده میشود.

برای مودیان واحد های جدید التاسیس ,واحد های فاقد سابقه مالیاتی و یا مودیانی که فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل انها که مالیات ان را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده ,

و این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده 101قانون مالیات های مستقیم باشد;نیز 5برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون فوق الذکر محاسبه و در کارپوشه نمایش داده میشود.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =

با خشم عادلانه نکوهش کنید و از مردان فریب خورده متنفر باشید و تضعیف شده توسط جذابیت لحظه لذت چنان کور میل که آنها نمی توانند درد و مشکل را پیش بینی کنند.