آدرس
ورامین، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان آزادگان، ساختمان نیلوفر آبی، ورودی اداری1، طبقه 3، واحد3
ایمیل
nicgohar@gmail.com
تلفن تماس
021-36299685

برای اینکه در هر زمان وضعیت مربوط به هریک از اقلام حسابداری مشخص باشد,آن قلم و کلیه تغییرات مربوط به آن در یک صفحه به صورت جداگانه نوشته میشود که به آن حساب می گویند.

 

هر حساب شامل سه بخش می باشد که بخش اول عنوان حساب,بخش دوم طرف بدهکار و بخش سوم طرف بستانکار است.

*عنوان حساب که مشخص می نماید اطلاعات مندرج در آن حساب متعلق به کدامیک از اقلام دارایی ,بدهی,حقوق صاحبان سرمایه,درآمد یا هزینه می باشد.

*طرف راست حساب که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بدهکار می نامند و طرف چپ حساب که در اصطلاح حسابداری آن را بستانکار می نامند.

*در اصطلاح حسابداری ثبت رقمی در سمت راست یک حساب را بدهکار کردن و ثبت رقمی در سمت چپ  حساب را بستانکار کردن آن حساب می گویند .

ساده ترین شکل حساب به دلیل شباهتی که با حرف لاتین (T) دارد به نام “تی” خوانده می شود

که یک فرم ابتدایی می باشد  و فقط توسط حسابداران به منظور تجزیه و تحلیل مسائل حسابداری و نیز توسط استادان  در هنگام تدریس درس حسابداری  مورد استفاده قرار می گیرد

و الا در واحد های اقتصادی فرم های کامل چاپی  که دارای ستونهای متعدد می باشند به صورت اوراق جداگانه یا دفتر کل به کار می رود.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =

با خشم عادلانه نکوهش کنید و از مردان فریب خورده متنفر باشید و تضعیف شده توسط جذابیت لحظه لذت چنان کور میل که آنها نمی توانند درد و مشکل را پیش بینی کنند.