آدرس
ورامین، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان آزادگان، ساختمان نیلوفر آبی، ورودی اداری1، طبقه 3، واحد3
ایمیل
nicgohar@gmail.com
تلفن تماس
021-36299685

رئیس سازمان امور مالیاتی;

با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید رئیس جمهور در بودجه سال 1403سقف معافیت مالیاتی کارکنان,کارمندان و اصناف و مشاغل افزایش خواهد یافت

پیگیری خبرنگار ایرنا از سازمان امور مالیاتی حاکی است

نحوه مالیات ستانی در بودجه در حال اصلاح است

و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده که سقف معافیت های مالیاتی کارکنان و کارمندان با افزایش 25درصدی,از 10میلیون تومان در ماه به 12 میلیون و 500هزار تومان

و سقف  معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش 110 درصدی از 47میلیون و 500هزارتومان در سال به 100میلیون تومان برسد.

با خشم عادلانه نکوهش کنید و از مردان فریب خورده متنفر باشید و تضعیف شده توسط جذابیت لحظه لذت چنان کور میل که آنها نمی توانند درد و مشکل را پیش بینی کنند.